หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
  ผลการดำเนินงานประจำปี 
   ผลการดำเนินงานประจำปี
   บัญชีสรุปเรื่องแจ้งเหตุ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
   รายงานผลการปฎิบัติงาน

  ภาพกิจกรรมต่างๆ 
   ผลงานปี 2562
   ผลงานปี 2561
   ผลงานปี 2560
   ผลงานปี 2559
   ผลงานปี 2558

  จดหมายข่าว 
   จดหมายข่าว

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ทต.แม่ขะจาน 
   แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
   วัดพระเจ้าหลวง(พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย)
   วัดเวียงกาหลง
   น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
   วัดพระธาตุแม่เจดีย์
   อ่างเก็บน้ำดอยงู
   วังมัจฉา
   วัดแม่ขะจาน
   วัดกลาง

  ข้อมูลชุมชน (ประชากร) 
   ชุมชนสันติสุข
   ชุมชนขันหอม
   ชุมชนเด่นสวรรค์
   ชุมชนแม่ขะจาน ๒
   ชุมชนแม่ขะจาน ๑
   ชุมชนหนองบัว ๓
   ชุมชนหนองบัว ๒
   ชุมชนหนองบัว ๑

  แผนการดำเนินงาน 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   ผลการปฏิบัติงานปี 60
   การกำหนดตำแหน่ง
   แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 59-63
   การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน 

  คำแนะนำการชำระภาษี 
   คำแนะนำการชำระภาษี

  ข่าวผู้บริหาร 
   ข่าวผู้บริหาร

  ข่าวสำนัก/กอง 
   ข่าวสำนัก/กอง

  แผนและงบประมาณ 
   แผนและงบประมาณ

  อำนาจ / หน้าที่ 
   อำนาจ/หน้าที่

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

  บุคลากร 
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   ทำเนียบประธานสภา
   ทำเนียบผู้บริหาร
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุข / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ( ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) / งานแผน (ประชาสัมพันธ์) / ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
   กองช่าง
   กองคลัง
   ปลัดเทศบาล
   สำนักปลัด
   สมาชิกสภา
   คณะผู้บริหาร
   ระดับสมรรถนะ

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง