หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
งานลอยกระทงประจำปี 2562
13-11-2019 Views: 174

11 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงขึ้น ณ วัดหนองบัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงซึ่งถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิเช่น รำวงย้อนยุค,ประกวดนางนพมาศ,กาดหมั้วคัวแลง,การประกวดกระทงเล็ก,การแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุ
Categories: ข่าวผู้บริหาร
Page: 1 2 3 4 5

งานลอยกระทงประจำปี 2562

งานลอยกระทงประจำปี 2562
กิจกรรมกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุ

กิจกรรมกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 62

โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 62
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตามโครงการจิตอาสาา “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ”

ตามโครงการจิตอาสาา “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ”
โครงการบ้านพอเพียงชนบท 2562

โครงการบ้านพอเพียงชนบท 2562
โครงการ “1 อปท. 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน”

โครงการ “1 อปท. 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน”
โครงการวันต่อต้านยาเสพติด 2562

โครงการวันต่อต้านยาเสพติด 2562
ประเพณีเดินขึ้นพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย สรงน้ำแห่ผ้าห่มพระธาตุ

ประเพณีเดินขึ้นพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย สรงน้ำแห่ผ้าห่มพระธาตุ
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ต้อนรับคณะส่วนหน้ากองงานในพระองค์ฯ

ต้อนรับคณะส่วนหน้ากองงานในพระองค์ฯ
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Page: 1 2 3 4 5