หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน
04-08-2020 Views: 37
3 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งทำให้หลายครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัดตั้ง โรงครัวขึ้น เพื่อนำอาหารไปแจกจ่าย สำหรับประชาชนที่เดือดร้อน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ขะจานCategories: ข่าวผู้บริหาร
Page: 1 2 3 4 5 6

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษา
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สรงน้ำพระธาตุม่อนพระเจ้าหลายในวันวิสาขบูชา

สรงน้ำพระธาตุม่อนพระเจ้าหลายในวันวิสาขบูชา
อำเภอยิ้ม

อำเภอยิ้ม
ร่วมกิจกรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ร่วมกิจกรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
รดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงป่าเป้า

รดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงป่าเป้า
กิจกรรมงานสงกานต์ ประจำปี 2561

กิจกรรมงานสงกานต์ ประจำปี 2561
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องบทบาทหน้าที่ และสิทธิสตรี

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องบทบาทหน้าที่ และสิทธิสตรี
ต้อนรับองคมนตรี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัตน์ และคณะ

ต้อนรับองคมนตรี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัตน์ และคณะ
การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
โครงการไทยนิยมยั่งยืน (ชุมชนสันติสุข)

โครงการไทยนิยมยั่งยืน (ชุมชนสันติสุข)
110 ปี ของดีเวียงป่าเป้า

110 ปี ของดีเวียงป่าเป้า
ก้าวคนละก้าว "เบตง - แม่สาย"

ก้าวคนละก้าว "เบตง - แม่สาย"

Page: 1 2 3 4 5 6