หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน
04-08-2020 Views: 35
3 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งทำให้หลายครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัดตั้ง โรงครัวขึ้น เพื่อนำอาหารไปแจกจ่าย สำหรับประชาชนที่เดือดร้อน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ขะจานCategories: ข่าวผู้บริหาร
Page: 1 2 3 4 5 6

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พี่จ๋า...หนูขอ "ช่วยกันลดอุบัติเหตุในเชียงรายกันนะ...พี่จ๋า

พี่จ๋า...หนูขอ "ช่วยกันลดอุบัติเหตุในเชียงรายกันนะ...พี่จ๋า
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สามแยกแม่ขะจาน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สามแยกแม่ขะจาน
โครงการขยะฮอมบุญ

โครงการขยะฮอมบุญ
โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ อำเภอเวียงป่าเป้า ประจำปี 2559

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ อำเภอเวียงป่าเป้า ประจำปี 2559
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2559

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2559
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีพ.ศ.2559

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีพ.ศ.2559
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ม่อนพระเจ้าหลาย

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ม่อนพระเจ้าหลาย
โครงการ วันเทศบาล

โครงการ วันเทศบาล
โครงการกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่15

โครงการกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่15
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

Page: 1 2 3 4 5 6