หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

ประชาสัมพันธ์การขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
04-11-2019 Views: 149
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
Page: 1

ประชาสัมพันธ์การขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์การขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คู่มือการปฏิบัติงาน ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงาน ร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานสรุปผลการรับเรื่องแจ้งเหตุรำคาญ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายงานสรุปผลการรับเรื่องแจ้งเหตุรำคาญ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
โดนรื้อบ้านครับ

โดนรื้อบ้านครับ
ตำรวจว่าอย่างหนึ่ง ป.ป.ท. ว่าอย่างหนึ่ง

ตำรวจว่าอย่างหนึ่ง ป.ป.ท. ว่าอย่างหนึ่ง
เงินรางวัลประจำปี...เป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือ?

เงินรางวัลประจำปี...เป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือ?
ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า

ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า

Page: 1