หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
16-07-2020 Views: 196


แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
Categories: คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
Page: 1

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
แผ่นพับ พรบ. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

แผ่นพับ พรบ. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
ประกาศใช้คู่มือปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศใช้คู่มือปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์การขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์การขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Page: 1