หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์
08-01-2016 Views: 734


เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์
Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง
Page: 1 2 3 4 5 6 7

ขายพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ เสื่อมสภาพฯ

ขายพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ เสื่อมสภาพฯ
สรุปผลการดำเนิงาน จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

สรุปผลการดำเนิงาน จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
ราคากลางขยะ

ราคากลางขยะ
เผยแพร่แผนจ้างกำจัดขยะมูลฝอย

เผยแพร่แผนจ้างกำจัดขยะมูลฝอย
สรุปผลการดำเนิงาน จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

สรุปผลการดำเนิงาน จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
สรุปผลการดำเนิงาน จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนิงาน จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
ราคากลางโครงการเทลานสุสานแม่ขะจาน

ราคากลางโครงการเทลานสุสานแม่ขะจาน
สรุปผลการดำเนิงาน จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

สรุปผลการดำเนิงาน จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนิงาน จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

สรุปผลการดำเนิงาน จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเทลาน คสล. สุสานแม่ขะจาน

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเทลาน คสล. สุสานแม่ขะจาน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ปีงบประมาณ62)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ปีงบประมาณ62)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาเทลานสุสานแม่ขะจานฯ

ประกาศประกวดราคาเทลานสุสานแม่ขะจานฯ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 2561

Page: 1 2 3 4 5 6 7