เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ร้านอาหาร

ร้านบ้านไม้กาแฟสด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เปิดอ่าน 72 ครั้ง
พิมพ์

ร้านนี้อยู่ระหว่างทางขากลับจากเชียงราย เข้าเชียงใหม่ ร้านนี้ตกแต่งแบบมีของเก่าๆมาโชว์ พบว่ากาแฟไม่แพง รสเข้ม และระหว่างรอก็ชมของเก่าไปพลางๆ เป็นการแวะพักระหว่างทางที่ดีที่นึงเลยค่ะ