เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

แหล่งท่องเที่ยว

วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง

เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564
เปิดอ่าน 1367 ครั้ง
พิมพ์

วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง เวียงกาหลง เป็นชื่อเมืองเก่าปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณเขาดอยหลวง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองเก่าแก่และยังเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวียงกาหลงซึ่งเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมากในอดีต เป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง