หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.comราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ ชุมชนหนองบัว3
ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ ชุมชนหนองบัว3

ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ ชุมชนหนองบัว3
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ประชาสัมพันธ์ ผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ ผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ราคากลางการก่อสร้างโครงการเทลานที่จอดรถ คสล. สุสานหนองบัว (ด้านหลังศาลาใกล้ ห้องน้ำเก่า) หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนดพร้อมป้ายโครงการ
ราคากลางการก่อสร้างโครงการเทลานที่จอดรถ คสล. สุสานหนองบัว (ด้านหลังศาลาใกล้ ห้องน้ำเก่า) หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนดพร้อมป้ายโครงการ

ราคากลางการก่อสร้างโครงการเทลานทจี่ อดรถ คสล. สุสานหนองบัว (ด้านหลังศาลาใกล้ ห้องน้ำเก่า) หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนดพร้อมป้ายโครงการ ...

ต้อนรับคณะส่วนหน้ากองงานในพระองค์ฯ
ต้อนรับคณะส่วนหน้ากองงานในพระองค์ฯ

พลตรีฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ หัวหน้าคณะส่วนหน้ากองงานในพระองค์ ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มาตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นายกวินัย ทานศิลา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน ได้มอบหมายให้ นายอภิลาภ ถูกแผน รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน ...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

นายประนอม แสงวิลัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พื้นที่ ต.เวียงกาหลง ...
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

1.นายกวินัย ทานศิลา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...

เอกสาร ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร อถล
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร อถล

ประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการของบ สปสช
ประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการของบ สปสช

ตัวอย่างโครงการ ขอรับงบประมาณจาก สปสช
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

นายวินัย ทานศิลา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2561 ...
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561

นายวินัย ทานศิลา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน เปิดเปิดโครงการ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 ตามที่เทศบาลตำบลแม่ขะจานร่วมกับ ร.พ.ส.ต.แม่เจดีย์ ...ผลงานปี 2558ผลงานปี 2559ผลงานปี 2560ผลงานปี 2561ผลงานปี 2562
โครงการแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนแบบบูรณาการ

โครงการวันแม่แห่งชาติ อำเภอเวียงป่าเป้า

ถวายเทียน 4 วัด

โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ระยะสานต่อโครงการ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

โครงการอบรมส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย/พื้นเมือง

โครงการวัมแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โครงการฟื้นฟูสภาพป่าอุทยานแห่งชาติขุนแจ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เหลือดออก